Čekatelský kurz Do domu

pohodový víkendový kurz pro ty, kteří se chtějí něco opravdu naučit

Čekatelský kurz Do domu

Kurz s partou prima instruktorů

O kurzu

Co vás čeká?
Dva víkendy plné zajímavých programů. Průběžné ověřování a minimum klasických zkoušek. Kromě účasti na dvou víkendech vás čeká i domácí práce před zahájením kurzu a mezi jednotlivými víkendy.
Proč jet na Do domu?
Do domu je kurz, který přijede až do vašeho kraje a nabízí vám možnost získat čekatelskou zkoušku. Za kurzem stojí tým velmi zkušených instruktorů a věřte, že na kurzu si dají opravdu záležet.
Co jsme za kurz?
Do domu je jiný kurz než jaké asi znáte. Jsme parta dobrovolníků kolem Ústředí Junáka. Do domu je cestovní kurz, který vyráží do jednotlivých krajů, tam kde nás zrovna potřebují.

Praktické informace

Podmínky přijetí:

Podmínky přijetí:

věk alespoň 15 let (doporučujeme 18 let), doložení vyplněné přihlášky, alespoň rok aktivní práce u oddílu,

Podmínky absolvence:

Podmínky absolvence:

aktivní účast na obou víkendech; splnění všech úkolů; uspořádání výpravy

účastnický poplatek:

účastnický poplatek:

je potřeba ho zaplatit včas. Detailní informace vám přijdou emailem

Místo:

Místo:

uvidíme se v termínu 27. – 29. 9. 2019 na skautském ostrov v Turnově a 6. – 8. 12. 2019 v kempu Sedmihorky u Turnova

Kontakt:

Kontakt:

Máte-li nějaké dotazy, napište Macíčkovi (Kamila Černá) na kamila.cernaa@gmail.com.

Tým

Ježek

Ježek

Do oddílu jsem začala chodit v 7 letech. Shodou historických okolností tou dobou oddíl zrovna nebyl skautský, pod hlavičku skautů se vrátil až o několik let později.
Za tu spoustu let jsem prošla mnoha pozicemi v oddíle, středisku, na ústředí, v různých kurzech a lesních školách.
Dlouhodobě se věnuju otázkám zajištění bezpečnosti na akcích. K tomuto tématu mě přivedl můj koníček – horolrzectví a jeho částečná aplikace do oddílů formou lanových aktivit.
Už delší dobu se vlastním příkladem snažím ukazovat, že skauting a mateřství se nemusí vylučovat.
Civilně nedělám nic moc zajímavého ani užitečného, pracuju jako revizor ve zdravotní pojišťovně.
Edy

Edy

Vystudoval obor Numerická matematika na MFF UK. Do roku 1990 pracoval jako matematik analytik ve Výpočetním centru VŠE Praha na programech využívání počítačů pro podporu výuky. Současně byl členem československého (ilegálního) týmu pro křesťanskou výchovu.

Po roce 1990 pracoval v Českém rozhlasu, České radě dětí a mládeže, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Národním institutu dětí a mádeže. V současné době je odborným pracovníkem Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT.

V Junáku začal vedením vlčácké smečky na podzim 1968. V letech 1970–1990 byl vedoucím odboru turistiky při TJ Sokol Praha Krč, z něhož vzniklo největší skautské středisko v ČR Blaník. V letech 1990–2001 byl členem Ústřední rady Junáka, zpravodajem pro duchovní výchovu. V letech 1992–1995 místostarostou. V současné době je instruktorem VS Gemini, předsedou Odboru duchovní výchovy a členem metodické skupiny Junáka pro nový program.

Je autorem či spoluautorem knih Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem (1997), Poutník po hvězdách. Rozhovory s Erazimem Kohákem (2001 – společně s Romanem Šantorou – Bobem), Nikdy nekončící dobrodružství (2006), Kdo jsem (2008), Hranice bezpečí (2009), Cena věrnosti (2012), Bůh blízký (2012 – společně s Miloslavem Vlkem), Záchranné lano 2013 (spolu s dalšími autory), Můj kamarád (2013 – spolu se Sluníčkem), Bez růžových brýlí (2014 – souhrn aktuálních výzkumů o mládeži), Můj domov(2015 – spolu se Sluníčkem), Společně tvoříme svět (NIDV 2016)

Rozárka

Rozárka

Kurz Do domu se snažím vést, co to jde. Tématicky tu mám na starosti spolu s dalšími metodiku. Domovské středisko mám v Jindřichově Hradci, kde jsem už více let zpátky vedla nejdříve vlastní domovský oddíl, později nově založený roj světlušek, později samotné středisko. Vše se ale odehrávalo před šesti a více lety zpět. Aktuálně jsem ve skautingu aktivní jako zpravodajka pro dospělé (do 2017 také zpravodajka pro vzdělávání) ve výkonné radě. Mými tématy je tak zejména práce s dobrovolníky a jejich podpora, v rámci zpravodajské agendy pak také hodnocení kvality a ochrana a bezpečí dětí nebo práce s dospělými nováčky. Chtěla bych lidi kolem pomáhat učit dělat skauting chytře, ale taky jednoduše. Mám ráda, když se používá selský rozum a cit. Vážím si toho, když jsou lidé ochotni jednat se mnou otevřeně.

Liška

Liška

Jsem vodní skautka z Plzně. Na kurzu se se mnou potkáte nejdříve po mailech a Skypu, a pak při povídání o myšlenkových základech skautingu. V Junáku momentálně působím v klubu dospělých. Baví a živí mě jazyky – angličtina a francouzština – učím dospělé, překládám a příležitostně tlumočím. Navíc se začínám učit španělštinu. Můžete se na mě také obrátit s čímkoli týkajícím se vodního skautingu a v poslední době se začínám zajímat o udržitelnost v každodenním životě.

Macíček

Macíček

Původem jsem ze Znojma, kde jsem zažila skauting jako světluška, skautka, rádce družiny až vedoucí oddílu. Byla jsem součástí různých skautských lesních kurzů a členem odboru Skauting pro všechny. Mojí oblastí je pedagogika a psychologie. Pracovala jsem jako prvostupňová učitelka, ve třídě pro děti s poruchami učení a chování a v alternativní základní škole. Zajímám se o artefiletiku. Jsem nadšená komunitní zahradnice.

David

David

Nejvíc mně baví různé hospodářské a organizační funkce: jsem hospodářským zpravodajem kraje Praha, dlouho jsem byl předsedou okresu a nyní ještě zasedám v Radě TDC.
V občanském životě vedu malou obchodní firmu, ovšem přiznávám, že přístup k mým kolegům mám nastavený – díky skautské zkušenosti – dost demokraticky a otevřeně.
Na kurzu mám v gesci Hospodaření. Snažím se účastníkům představit téma takové, jaké je: uchopitelné zdravým rozumem.

Přihláška

Přihlašování od 1. do 30. 6. přes skautIS. 

Po přihlášení dostanete bližší informace a přístupové heslo do účastnické sekce. 

Pro účastníky

Jsi přihlášený účastník a chceš začít plnit úkoly?